Vuurwerk Tjeerd de Faber 1 apr 2020

Pretletters
Pretletters
Vuurwerk Tjeerd de Faber 1 apr 2020
/

Het afgelopen jaar was de discussie over het verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren tijdens de jaarwisseling al ver gevorderd. Oogartsen waarschuwen regelmatig voor de vele oogletsels veroorzaakt door vuurwerk. Om de discussie levend te houden een interview met oogarts Tjeerd de Faber. Hij houdt een vurig pleidooi voor afschaffing van het consumentenvuurwerk om de honderden oogletsels bij de jaarwisseling te voorkomen. Met dank aan Chrit Wilshaus van Horizon Magazine.