Van Macula Degeneratie word je niet blind Bert van der Pol 1 sep 2021

Pretletters
Pretletters
Van Macula Degeneratie word je niet blind Bert van der Pol 1 sep 2021
/

In de Telegraaf van 21 juni 2021 stond een interview met Heleen Schoots over Macula Degeneratie met daarbij een bijdrage van Carel Hoyng. De titel luidde: “Tijdige diagnose essentieel” en daarboven: “Maculadegeneratie belangrijkste oorzaak groei aantal blinden en slechtzienden in ons land”. Zowel Heleen Schoots bestuurslid van de Macula Vereniging als hoogleraar oogheelkunde Carel Hoyng weten donders goed dat je van Macula Degeneratie per definitie niet blind kunt worden. Professor Hoyng zamelt geld in voor een onderzoek en dan is het blijkbaar gebruikelijk de oogaandoening als veel ernstiger voor te stellen en met de waarheid een loopje te nemen. Het publiek wordt verkeerd voorgelicht en onnodig bang gemaakt. Over dit artikel praten we met oogarts Bert van der Pol en geeft hij een analyse van de noodzakelijkheid van het onderzoek van Hoyng.