Toegankelijkheid van Stations Berry den Brinker 3 apr 2019

Pretletters
Pretletters
Toegankelijkheid van Stations Berry den Brinker 3 apr 2019
/

Over het algemeen is de toegankelijkheid op de stations een voorbeeld voor andere openbare ruimtes. Prijzen worden niet altijd verleend aan de beste toegankelijke ruimtes. Het stationsgebied wordt nu aangepakt. Hier is wel degelijk nog wat te doen. Aan visuele toegankelijkheid moet meer aandacht worden besteed. Over zijn ervaringen met dit soort toegankelijkheid praten we met Berry den Brinker.