Symposium Doofblinden 6 feb 2019

Pretletters
Pretletters
Symposium Doofblinden 6 feb 2019
/

Op het Symposium “Als horen en zien je vergaan” op Zaterdag 19 januari 2019 in het Beatrixgebouw Utrecht hadden we een gesprek met de docent doofblindheid Irma Bosman. Vervolgens interviewden we Johan Groskamp via een gebarentolk, die in de handen het gesprek overzet. Er vallen stiltes in het gesprek. Dan wordt er gecommuniceerd. Een bemoedigende toespraak hield Jan Terlouw nadat hij het boekje “Ongehoord & Ongezien” in ontvangst had genomen. Zowel technisch als moreel is de maatschappij vooruit gegaan. Laat de vooruitgang niet te ver doorschieten.