Maand van de Macula Heleen Schoots 4 mei 2022

Pretletters
Pretletters
Maand van de Macula Heleen Schoots 4 mei 2022
/

De Macula Vereniging wil met een Maand van de Macula meer bekendheid geven aan de oogaandoening Macula Degeneratie. Met de voorzitter a.i. van de vereniging Heleen Schoots spreken we over de activiteiten die in de maand juni georganiseerd zullen worden. Macula Degeneratie is de meest voorkomende oorzaak van slechtziendheid, maar is bij het grote publiek nauwelijks bekend. Het is van belang vroegtijdig deze aandoening te herkennen, omdat er inmiddels behandelingen zijn ontwikkeld die deze degeneratie kunnen afremmen. Daarmee kan erger worden voorkomen. Met het ouder worden neemt de kans om Macula Degeneratie sterk toe.