Doelgroepen Vervoer Berry den Brinker6 feb 2019

Pretletters
Pretletters
Doelgroepen Vervoer Berry den Brinker6 feb 2019
/

Berry den Brinker vertelt over een onderzoek in Amsterdam naar de mogelijkheden voor mensen, die gebruik maken van het doelgroepenvervoer, meer gebruik te laten maken van het Openbaar Vervoer. Waar liggen de barrières en waar zitten de mogelijkheden. Hoe kan de omgeving worden verbeterd zodat mensen makkelijker gebruik gaan maken van het Openbaar Vervoer.