Communicatie met doofblinden Trudy van der Merbel 2 nov 2022

Pretletters
Pretletters
Communicatie met doofblinden Trudy van der Merbel 2 nov 2022
/

Bij Bartiméus begeleidt Trudy van der Merbel mensen met een beperking van horen en zien. Verlies van het zicht wordt veelal gecompenseerd met horen en voelen. Als het horen ook afneemt of bijna geheel verdwijnt, wat dan? Trudy vertelt over de mogelijkheden van communicatie die deze mensen nog ten dienste staan. Een cochleair implantaat is vaak een uitstekende mogelijkheid een gesprek te kunnen voeren. Een aantal doofblinden is aangewezen op een gebarentaal in de hand of op de rug.