Afscheid Horizon Magazine Chrit Wilshaus 2 dec 2020

Pretletters
Pretletters
Afscheid Horizon Magazine Chrit Wilshaus 2 dec 2020
/

Na meer dan 3500 uitzendingen stopt Horizon Magazine. Meer dan 800 uur radio wordt zo geschiedenis. Horizonn Magazine was het eerste audio programma dat los stond van de informatie voorziening van de instituten en verenigingen. Bij de ontwikkeling van de Webbox kwam de vraag boven drijven: wat voor content zou er nodig zijn voor deze wonderdoos. In dat kader financierde Solutions Radio en later ook de Oogvereniging een dagelijks nieuws item op de Webbox. Horizon Magazine was hiermee een trendbreuk in de informatievoorziening voor de doelgroep. Of er nog een doorstart komt of een vergelijkbaar programma, staat nog in de sterren geschreven.